Dementie

Een aangepaste professionele begeleiding wordt geboden aan personen met dementie.
De referentiepersoon ‘dementie’ zorgt ervoor dat de zorg wordt aangepast en dat een specifieke gepersonaliseerde benadering wordt uitgewerkt voor elke bewoner ‘zorg op maat’.

Het behoud van de communicatie met de dementerende bejaarden staat centraal in deze benadering en wordt in de dagelijkse praktijk voortdurend benadrukt.
De ergotherapeuten begeleiden de bewoners in hun dagelijkse activiteiten maar ook in aangepaste ateliers, met de bedoeling hun autonomie zoveel mogelijk te vrijwaren maar op die manier ook hun algemeen welbevinden te verbeteren.

Palliatieve zorg

De begeleiding van de bewoner en zijn familie bij het levenseinde is enorm belangrijk en vereist een professionele en deskundige aanpak van het multidisciplinaire team.

Wij proberen een vertrouwensklimaat te creëren waarbij het mogelijk is om gevoelens van pijn, angst, verdriet om nakend afscheid bespreekbaar te maken.

Bijna alle personeelsleden hebben opleidingen gevolgd in palliatieve zorg, palliatieve zorg die uitgaat van een multidisciplinaire aanpak.

Vraag een persoonlijk onderhoud

Voor een afspraak