Bezoek

Bezoek : van 8u tot 20u

Opnames

Elke aanvraag gebeurt via de maatschappelijk werkers van Home Heydeken die zullen instaan voor de verdere begeleiding zowel administratief als sociaal vlak en dit zowel voor als tijdens de opname.

Vraag een persoonlijk onderhoud

Voor een afspraak